Danh mục:

Bé học gì

KHỐI LÁ
BÁC HỒ KÍNH YÊU
Thời gian: Từ 02/05 /2016 – 06/05/2016

HOẠT ĐỘNG
THỨ HAI
02/05/2016
THỨ BA
03/05/2016
THỨ TƯ
04/05/2016
THỨ NĂM
05/05/2016
THỨ SÁU
06/05/2016
ĐÓN TRẺ
-         Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi
-         Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ ..Dán hình ảnh sưu tầm
THỂ DỤC SÁNG
Tập kết hợp bài hát: “ Những khúc nhạc hồng”
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Đi dạo trò chuyện với trẻ về Bác Hồ
Đi dạo trò chuyện với trẻ về nơi sống của Bác Hồ
Quan sát cây xanh
Thử nghiệm:
Nam châm hút được gì?
-Đi dạo trò chuyện với trẻ về thái độ đối với Bác Hồ và tình cảm Bác dành cho các cháu nhi đồng

TC: Cướp cờ, Mèo đuổi chuột
 – Chơi tự do
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Phân vai: Gia đình, chơi đóng kịch “ Thánh Gióng”, chôi ñi xem trieån laõm tranh aûnh veà Baùc Hoà.  
Xây dựng: Xây , lắp ghép lăng Bác, Xaây döïng danh lam thaéng caûnh cuûa Haø Noäi (Hoà Göôm-Chuøa Moät Coät...)  
Học tập: Phân nhóm ĐDĐC . Xem tranh gọi tên các đồ vật gắn số tương ứng với số lượng
               Chôi caùc troø chôi vôùi chöõ ñaõ hoïc.Chôi caùc troø chôi daân gian..
Nghệ thuật: Veõ tranh,xeù daùn tranh aûnh,laøm album veà Baùc Hoà.Nghe nhaïc caùc baøi veà Queâ Höông..    
Thiên nhiên: Chaêm soùc caùc con vaät,caây caûnh cuûa lôùp.Chôi vôùi caùt,laøm baùnh,vaét caùt öôùt...  

HOẠT ĐỘNG CHUNG
KPXH: Bác Hồ kính yêu
GDAN:
Hát “ Em mơ gặp Bác Hồ
Nghe: “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác”
TCAN: Hát đúng từ trong câu hát

TH: Vẽ trang trí khung ảnh Bác Hồ
 (trang 34 )
-TDGH : Bật qua 4- 5 vòng , chạy nhanh 15m

LQVH: Thơ “ Ảnh Bác”
LQVT: Ôn tập về các hình khối
(Trang 41)
LQCC:
- V – r  (tiết 1)

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HDTC: Cướp cờ
Thao tác “ xếp bàn ghế”
TDNĐ
Ôn thơ, bài hát theo chủ đề
THNTH
TDNĐ
Sinh hoạt tập thể.

LỄ GIÁO
VỆ SINH
Biết tôn trọng mọi người, có ý thức chấp nhận sự công bằng trong nhóm bạn.
- Biết phụ cô lau và xếp bàn ghế


KHỐI CHỒI & KHỐI MẦM


NƯỚC
Thời gian: Từ 02/05/2016 - 06/05/2016

HOẠT ĐỘNG
THỨ HAI
02/05/2016
THỨ BA
03/05/2016
THỨ TƯ
04/05/2016
THỨ NĂM
05/05/2016
THỨ SÁU
06/05/2016
ĐÓN TRẺ
Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi.
- Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của  nước , sử dụng nước tiết kiệm….  
THỂ DỤC    SÁNG
Thở 5- Tay vai 5- Bụng 4- Chân 4- Bật 4.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Đi dạo, trò chuyện quan sát về các thể của nước (Rắn-lỏng-hơi)
- Quan sát những đám mây bay

-Đi dạo quanh sân trường trò chuyện quan sát thí nghiệm vật nổi - vật chìm
 - QS töôùi caây, noùi chuyeän veà nöôùc

- Đi dạo sân trò chuyện với trẻ về tác dụng ích lợi của nước đối với con người, động vật. Vì sao phải sử dụng nước sạch-tiết kiệm
TC : Chìm nổi,thả đỉa ba ba
Chơi  tự doHOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Góc xây dựng- Xây công viên nước
Góc phân  vai - Chơi gia đình, cửa hàng bán nước giải khát
 Góc học tập:     - Xem tranh kể chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người.
                           Chơi lô tô. Chọn  con vật sống dưới nước.
Góc nghệ thuậtTô màu tranh về lợi ích của nước . Xé dán mây, mưa ông mặt trời, vẽ mưa rơi hồ nước.
                             Hát các bài hát về chủ đề.
Góc thiên nhiên: Chơi đong nước sản xuất nước giải khát.

HOẠT ĐỘNG CHUNG
*KPKH:
- Vì sao có mưa ?

LQVH:
Chuyện “Hồ nước và mây”

*GDAN:
Hát VĐ:Cho tôi đi làm mưa với”.
-Nghe: “Mưa rơi”
-TCAN: “Bao nhiêu bạn hát”

* TDGH :
- Chuyền bóng  

TH: Vẽ vẽ cảnh trời mưa (  trang 26)

*LQVT:
- Sắp xếp theo quy tắc
(Trang 42)
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HDTC:  Nhảy qua suối nhỏ

Ôn thao tác : “Lau mặt bằng khăn ướt”.
TDNĐ
Rèn kỹ năng xé dán
THNTH: chủ đề
“ Nước”
TDNĐ
Sinh hoạt tập thể.

LỄ GIÁO
VỆ SINH
Cháu không nói tục chửi bậy
- Cháu biết lau mặt đúng thao tác và giữ gìn thân thể sạch sẽ

KHỐI NHÀ TRẺ

CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
THỜI GIAN: 2 TUẦN (TỪ 02/05 – 13/05/2016)


MẠNG NỘI DUNG:


1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:
- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Trẻ thực hiện được giờ giấc sinh hoạt vui chơi ăn ngủ.
- Trẻ thực hiện 1 số việc tự phục vụ trong ăn ngủ và vệ sinh lau mặt rửa tay.
- Trẻ thực hiện được  bài tập vận động: Nhảy xa.
- Trẻ phát triển sự phối hợp vận động và các giác quan qua các bài tập: Anh phi công ơi!,Bé làm phi công,Bầu trời xanh.  Nhóm cơ và hệ hô hấp qua bài tập Máy bay.
- Biết tham gia tích cực vào các trò chơi dân gian.
2. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Trẻ biết diễn đạt lời nói, sử dụng một số từ đơn giản. Hỏi và trả lời cô về đặc điểm tên gọi màu sắc, hình dáng các loại phương tiện giao thông đường hàng không.
- Đọc và phát âm đúng các bài thơ, ca dao…hát đúng nhịp điệu các bài hát.Trẻ biết đọc thơ “Thả diều”, kể chuyện theo tranh “Bầu trời của bé”.
- Trẻ biết nói những điều trẻ quan sát thấy, nhận xét, trao đổi với cô và các bạn về các loại PTGT đường  hàng không.
3 PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Phát triển khả năng quan sát chú ý ghi nhớ: tên gọi, đặc điểm các loại phương tiện giao thông đường hàng không. Trẻ nhận biết được đặc điểm màu sắt các loại phương tiện giao thông đường hàng không.
- Hình thành cho trẻ một số kỹ năng: Gấp giấy máy bay.
- Trẻ nhận biết các loại phương tiện giao thông đường hàng không, phân biệt các loại PTGT đường hàng không to-nhỏ.

4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẪM MĨ:

- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc bản thân qua những bài thơ “Thả diều”,chuyện “Bầu trời của bé”.
- Trẻ thể hiện ý thức trong việc bảo vệ vùng trời đất nước, khi đi máy bay phải ngồi ngay ngắn không đùa giỡn