Danh mục:

Cơ sở vật chất


CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT

TÊN
PHÒNG HỌC
NHÀ BẾP
KHO
NHÀ
VỆ SINH
VĂN PHÒNG
PHÒNG Y TẾ
PHÒNG ĐÀN
CƠ SỞ 1
10
01
01
12
01
01
01
CƠ SỞ 2
08
01
01
10
01
01
01


CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CHỨC DANH
TỔNG
SỐ
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
TIN HỌC
NGOẠI NGỮ
GHI
CHÚ
SC
TC
ĐH
BGH
03

01

02
03
03

GIÁO VIÊN
20

10
08
02
16
12

KẾ TOÁN
00BẢO MẪU
28
1017
19

CẤP DƯỠNG
08


01

04
02

BẢO VỆ
02TẠP VỤ
02TỔNG SỐ:
63

                                                                   HIỆU TRƯỞNGCÔNG KHAI CÁC KHOẢNG THU
               
HỌC PHÍ
HỌC KỲ II

HỌC PHÍ/    THÁNG
TIỀN ĂN/
NGÀY
GAS, NƯỚC/
THÁNG
CSVC/
NĂM
NHÀ TRẺ
550.000
20.000
30.000
300.000
MẪU GIÁO
5000.000
22.000
30,000
300.000

* Ghi chú: cháu nghỉ học có phép, nhà trường hoàn tiền ăn khi đóng học phí tháng tiếp theo. Một ngày nghỉ phép là: 20.000đ