Danh mục:

Lịch sinh hoạt của bé

LỊCH SINH HOẠT TRONG NGÀY CỦA BÉ
   SÁNG:
-       6 GIỜ 30 – 7 GIỜ 15: CHÁU ĐẾN LỚP
-       7 GIỜ 15 – 7 GIỜ 30: TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG
-       7 GIỜ 30 – 8 GIỜ 15: ĂN SÁNG
-       8 GIỜ 15 – 8 GIỜ 45: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
-       8 GIỜ 45 – 9 GIỜ 15: VÀO TIẾT HỌC CHÍNH
-       9 GIỜ 15 – 10 GIỜ: HOẠT ĐỘNG GÓC, VỆ SINH
-       10 GIỜ - 11 GIỜ : ĂN TRƯA
-       11 GIỜ - 11 GIỜ 30: VỆ SINH, ỔN ĐỊNH CHỖ NGỦ
   CHIỀU:
-       11 GIỜ 30 – 2 GIỜ: NGỦ TRƯA
-       2 GIỜ - 2 GIỜ 15: VỆ SINH CÁ NHÂN
-       2 GIỜ 15 – 3 GIỜ: ÔN BÀI, HỌC NĂNG KHIẾU
-       3 GIỜ - 4 GIỜ: ĂN XẾ
-       4 GIỜ - 5 GIỜ 30: ÔN BÀI CŨ, NHẬN XÉT CUỐI NGÀY, VUI CHƠI, RA VỀ.

                                                  

HIỆU TRƯỞNG:


(đã ký)


Ngô Thị Tuyết Mai